Planter registrert (grovregistrering) på Granholt sommeren 1998

(Kviståsvegen 27 – Meren/Sjåstad – gnr/bnr: 76/37 m.fl. – ca 5 mål)

(ikke gras, starr, siv, mose og lav)

 

 

Akeleie

Hegg

Rød jonsokblom

Alm

Hestehov

Rødhyll

Ask

Hundekjeks

Rødkløver

Balderbrå

Hvassdå

Rødknapp

Bjørk

Hvit bergknapp

Selje

Bjørnekjeks

Hvitkløver

Skogburkne

Blåbær

Hvitveis

Skogfiol

Blåklokke

Høymol

Skogkløver

Blåveis

Kantkonvall

Skogmarihand

Brennesle

Knoppurt

Skogsalat

Bringebær

Korsknapp

Skogstorkenebb

Burot

Kratthumleblom

Skogsveve

Enghumleblom

Krattmjølke

Skogvikke

Engsmelle

Krustistel

Skvallerkål

Engsoleie

Leddved

Stankstorkenebb

Firblad

Lerkespore

Stemorsblomst

Firkantperikum

Liljekonvall

Stormaure

Fruefiol

Lungeurt

Stortveblad

Furu

Lønn

Teiebær

Føllblom

Løvetann

Trollbær

Gaukesyre

Marikåpe

Tveskjeggveronika

Geiterams

Markjordbær

Ugressklokke

Gjetertaske

Matsyre

Vinterkarse

Gran

Mjødurt

Vårkål

Gress-stjerneblom

Nesleklokke

Vårpengeurt

Groblad

Nyperose

Åkerforglemmegei

Gråor

Osp

Åkertistel

Gulflatbelg

Prestekrage

Gullris

Reinfann

Gullstjerne

Rogn

Hassel

Ryllik

 

Nytteplanter på Granholt 1998

Bringebær

Jordbær

Rips

Eple

Kruspersille

Salat

Gressløk

Morell

Solbær

Gulrøtter

Plomme

Stikkelsbær

Tomater

Rabarbra