ORGANISASJONER HAR STOR POLITISK MAKT

Hvilke synspunkter er du med på å fremme ?
Norges automobilforbund (NAF): 415.000 medlemmer

-Mer bilisme, billigere bensin, flere veier

Kongelig norsk automobilklubb (KNA): 34.000 medl.

-Mer bilisme

Motorførernes avholdsforening (MA): 40.000 medl.

-Mer bilisme

Syklistenes landsforbund (SLF): 15.000 medl.

- Bedre forhold for sykkelen som framkomstmiddel

Landsorganisasjonen (LO): 790.000 medl.

-Høyere forbruk

Akademikernes fellesorganisasjon (AF): 200.00 medl.

-Høyere forbruk til dem som styrere utviklingen og allerede tjener mest

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS): 173.000 medl.

-Høyere forbruk

Den norske kirke: 3.700.000 medl.

-Gir dette tallet et riktig bilde?

Norges idrettsforbund (NIF): 1.600.000 medl.

-Disse trenger toppidretten

Den norske turistforening (DNT): 100.000 medl.

-Vern av fjellet (unntatt for egne aktiviteter)

Norges naturvernforbund: 37.000 medl.

-Klassisk naturvern

Framtiden i våre hender (FIVH): 20.000 medl.

-Bedre miljø og rettferdig fordeling
 
 

ã Høibø forlag 1994