Sykkeltur i Finnemarka i 1999 (1999)

sykkel003  Glitra sykkel019  Langs Solbergelva i Lier (fra en tidligere tur) sykkel001 sykkel005  Svarvestolen
sykkel007  Sandungen sykkel013  Sandungen sykkel009 sykkel011
sykkel015 folderimage folderthumb