S k r e d f a r e

Viktige prinsipper/stikkord for tur og turplanlegging

 

 

hjem.jpg

 

 

Faregraden

Stabiliteten i snøen er avhengig av været (vind, temperatur og snø).

Stabiliteten reduseres med snøfall, vind og/eller temperaturstigning.

Stabiliteten gjenopprettes normalt etter 2-3 døgn (ned en faregrad) (lengre tid i kaldt vær).

 

 

Faregrad 1 – 2: Bra vær

Faregrad 3 – 4: Dårlig vær

 

 

 

Faregrad 1 – OK å stå på ski overalt (sjelden med kald vintersnø)

Faregrad 2 – OK å stå på ski under 35 grader

Faregrad 3 – OK å stå på ski under 30 grader, men unna utløpsområdene

 

 

 

 

Terrenget

Skred går normalt kun i 30 – 45 graders helning (med størst fare på 38 grader).

Viktig å kunne måle helning (med mobilkompasset, skredkortet, stavene og kompasset).

Viktig å finne fremherskende vindretning - oppsamling av mye snø (vindtransportert).

Viktig å finne sikre områder (rygg).

 

 

·      Når det nærmer seg 25 grader begynner vi å gå sikksakk med feller.

·      Stikker det fram klipper i et heng er det normalt brattere enn 40 grader.

·      Utløpsområde er 3 X høyden på henget.

 

 

 

 

I terrenget

Husk på, og ha med:

 

 

·      Observasjoner underveis (drønn, synlige skred, løssnødybde m.v.).

·      Hold avstand i brattheng – min 10 meter.

·      En og en over eller ned bratthellinger.

·      Stopp på trygge steder.

 

 

 

Sender-mottaker (må øves på) - Søkestang - Spade

 

 

 

 

 

 

skred.jpg

Skred i Valdres

 

 

Helningskartet for denne lia (NGI)