Fugler observert på Granholt 1998 -

NAVN

OBSERVERT

Bjørkefink

2001.05.11

Blåmeis

1998.01.02

Bokfink

1998.04.19

Dobbelbekkasin

1999.06.02

Dompap

1998.01.02

Flaggspett

1998.01.02

Gjerdesmett

2001.10.08

Grønnfink

1998.01.03

Grønnsisik

1998.04.19

Gråspurv

1998.07.25

Gråtrost

1998.04.26

Gulspurv

1998.01.02

Hønsehauk

1998.10.28

Jernspurv

2001.04.22

Kattugle

1998.01.02

Kjøttmeis

1998.01.02

Kråke

1998.08.18

Linerle

1998.04.21

Løvmeis

1998.01.02

Munk

1999.04.22

Måltrost

1998.04.26

Måltrost

1999.05.20

Nøttekråke

1998.06.26

Nøtteskrike

1998.03.11

Pilfink

1998.01.02

Ringdue

1998.05.25

Rødstrupe

1998.04.19

Sanglerke

1998.04.19

Sidenssvans

1999.12.31

Skjære

1998.01.04

Spettmeis

1998.01.02

Spurvehauk

1999.05.15

Steinskvett

1999.05.16

Stillits

2009.07.12

Stær

1999.06.10

Svarthvit fluesnapper

1999.05.25

Svartmeis

1998.01.03

Svartspett

1999.06.06

Svarttrost

1998.04.13

Trekryper

1999.03.10

Trepipelerke

1998.04.25