Semelholstind 2009

SNV19459 Visbretind med Visbreen foran. Snøen har allerede begynt å legge seg i høgfjellet. SNV19464 Opp mot nordryggen på Semelholstind. SNV19462 Nordryggen på Semelholstind. SNV19467 Semelholstindens nordrygg med Vibreen bak.
SNV19471 Nordryggen på Semelholstind. SNV19473 Nordryggen på Semelholstind blir stadig mer luftig mot toppen. SNV19477 Opp mot toppen må tauet fram. SNV19481 Opp mot toppen på Semelholstind.
SNV19483 Fra Semelholstind ned mot Visbreen. SNV19488 Ned Visbreen. SNV19498 Ned Visbreen. SNV19504 Ned Visbreen. Kyrka bakk. Og flere vann inn mot Leirvassbu.
SNV19512 Ned Visbreen med nordryggen på Semelholstind bak. SNV19510 Ned Visbreen. SNV19521 Den første Leirvassbua. folderimage
folderthumb