home
Versjon: 2.2. - mai 2002

Piratfører for BERA

PIRATFØRER FOR BERA” er egentlig bare en rekke notater gjort i den offisielle klatreføreren for Drammen og omegn fra 1995. Resultatet var en fullstendig (?) oversikt over ruter på Bera. Innholdet er høyst subjektivt og kan sikkert diskuteres. Piratføreren er desverre ikke oppdatert etter 2002.

I piratføreren er det kun brukt symboler (se tegnforklaring). D.v.s. at ikke alle detaljer fra veggene er tegnet opp. De detaljene som er inntegnet burde allikevel være tilstrekkelig for å finne fram til rutene og prosjektene.

Prosjektene skal, hvis de ikke er merket med børste eller lignende, være åpne. Så her er det bare å prøve seg!

For sikring av rutene er følgende forkortelser brukt: Nat = naturlig, Mix = miks av naturlig og borebolter, BB = borebolter.

De ulike delfeltene:
Stien   -  Veslesvaet   -  Vesleveggen   -  Ottoveggen   -  Steinen   -  Rundt Brødskiva   -  Rundt Victoria   -  Rundt Søyla   -  Kaminveggen    -  Storveggen   -  Langveggen vest   -  Langveggen øst   -  Latinerkvarteret

Du kan også klikke deg fram til rutene fra oversiktsskissen.

Her finner du oversikt over rutene: Alfabetisk, etter årstall, etter grad , etter føstebestiger og prosjekter.

Mer innledning og generell informasjon.

 


 
  

© GRANHOLT 2001 
All bruk og kopiering av denne eller deler av denne føreren er helt i orden, så lenge informasjonen ikke brukes til å sette klatresporten, klatrefeltet på Bera eller
enkeltpersoner i et dårlig lys. Og så lenge innholdet i innledningen og den generelle informasjonen følges. Husk dog å oppgi kilde.
For kommersiell bruk kreves dog tillatelse.


 
 

Besøkende siden juli 2002: