home
Lansering av ny klatrefører for Drammensområdet i 2009

Drammen klatreklubb (DKK) lanserte sin nye klatrefører for Drammen og omegn i mai 2009. Lanseringa, eller releasepartyet, ble avholdt i særegne omgivelser
ved klatrefeltet på Gullaug (på den nedlagte skytebanen). I en koselig atmosfære ble den nye boka (Drammensgranitt) solgt og den gamle brent.Alle fotos: Chad Stoke