Parkering og adkomst til klatrefeltet Ytre Lahell

Grunneieren på Ytre Lahell har ytret ønske om at folk ikke parkere i lommene langs veien nærmest klippen. "Offisiell" parkering er nå på parkeringen til Lahellholmen - Rett før moloen over til øya (se skisse). Avkjøring ved fotgjengerovergang et par hundre meter etter at du har passert kommunegrensa mellom Lier og Røyken. Gå så opp til hovedveien og følg gang- og sykkelvei til denne slutter (før verksted). Skal du ned til sjøklippen går du rett over veien her og litt inn en stikkvei og så på sti ned til klippen (se skisse) (disse skissene er mer "kartriktige" i forhold til det vi finner i klatreføreren for Drammensområdet). "Den gamle stien" ned til sjøklippen er stengt fordi hytteeieren i den gule hytta ikke vil ha all trafikken rett rundt hytta si (viktig at vi respekterer dette). Den nye stien er nesten like kjapp, så det bør ikke by på noe problem.

Fra den nye parkeringa tar det ca. 13 min til sjøklippen, mot ca. 4 min fra den nærmeste lomma (som nå er stengt!). Ikke all verden dette, men det finns en snarvei. Går du forbi Lahellholmen og følger veien forbi noen boliger og svinger opp en sti mot hovedveien og den gamle parkeringa  - se skisse tar det ca. 8 min til klippen. Der stien tar en knekk mot venstre (nesten oppe ved hovedveien) går du rett fram og du kommer inn på stien ned til klippen (også vist på skissen). Deler av denne veien og stien virker noe privatisert, men er adkomst til 6 boliger og noen hytter (+ noen båtplasser) og ser ut til å være i jevnlig i bruk. Så lenge folk tar hensyn bør denne veien kunne benyttes som adkomst til klippene. Beboerne kan neppe nekte folk å gå denne veien, all den tid den brukes til adkomst til boligene, og i hvert fall så lenge vi kommer til fots (gående kan nektes å gå gjennom tun, men ikke på private veier).

Langs hovedveien (et par hundre meter før den gamle parkeringa) er det en lomme som ser bra ut til parkering (ca. 6 min unna klippene). Dette er en av lommene som grunneier ikke ønsker at skal brukes. Skulle du allikevel parkere her må du stå godt ut til siden, så det er mulig å parkere flere biler her (gjesteparkering for grunneierne).

 

lahell_2.gif (119956 bytes)