Beskrivelse: home
Noen byggeprosjekter på Granholt

 


Tak - ny takstein, nytt undertak og isolering på stubbloft


Stua - totalrenovering – nytt gulv og etterisolering i vegger


Trapp til hønsehuset – hønsehuset ble bygget før digitalkamera...


Hagebod - før Frysehuset kunne bygges om måtte man finne plass til ting og tang…


Frysehuset – fra frysehus til anneks


Nytt vindu på kjøkkenet


Tømmerkjelke – til transport av ved fra skogen


Og noen flere fikse-hus-bilder


Takstein på bryggerhuset/vedskjulet


Rydding av brønnen