AJ1999
BOREVETTREGLER

 1. Gjør deg kjent med om det er noen som jobber med prosjekter der du vil bore og om praksis på det aktuelle feltet!
 2. Sett aldri bolter der det kan sikres naturlig!
 3. Bolt aldri så nærme en naturlig sikret rute at det kan misforstås hvilke rute boltene tilhører!
 4. Minimumsavstand til andre bolter, sprekker, kanter osv. er 20 cm.
 5. Topptau helst ruten først og merk av bolteplasseringen med omhu.
 6. Unngå klipp der en må krysse over hendene.
 7. Unngå at tauet må krysse skarpe kanter.
 8. Unngå bolt tett under overheng.
 9. Unngå klipp der en må strekke seg opp for å klippe.
 10. Sett tettes med bolter i starten på en rute.
 11. Topptaufeste settes slik at tauet går fri fra fjellet, spesielt ved skarpe kanter.
 12. Ved topptaufeste settes det to bolter, den ene over den andre med 45o vinkel.
 13. Meld i fra til nærmeste klatreklubb når du har gått nye ruter.

 

 

Bruk av Stoksatdbolter. Slik gjør du ....

 1. Sørg for at fjellet er kompakt. Du skal ikke høre "hul lyd" når du slår på fjellet med en hammer.
 2. Velg en plassering slik at hengeren ligger flatt an mot fjellet.
 3. Fjern evt. ujevnheter med hammeren.
 4. Bruk 10 mm bor for stein.
 5. Bor vinkelrett på overflaten.
 6. Bor en boltelengde (ca 7 cm) + ca. 0,5 cm.
 7. Blås hullet rent for borestøv med et sugerør e.l.
 8. Slå bolten inn så langt at gjengene akkurat tar.
 9. Slå forsiktig på slutten, gjerne med mutteren på.
 10. Heng på henger skive og mutter og stram til med en 17 mm fastnøkkel.
 11. Dra til så bolten sitter stramt, med en hånd, ikke bruk alt du har av krefter.

 

Bruk av ROYBI boremaskin. Slik gjør du ....

 1. Bruk 95 oktan bensin med 4% olje (1/25).
 2. Plasser maskinen flatt.
 3. Skru på On.
 4. Bruk full shoke.
 5. Dra i startsnora til den starter (den stopper gjerne med en gang etter den har startet).
 6. Bruk nå halv shoke.
 7. Dra til den starter.
 8. Inn med shoken.
 9. La maskinen stå og gå seg varm før du begynner å jobbe (noen minutter).