Steinen

31. Kalinka  7  BB  Tom Atle Bordevik  2001  - Opp til snufeste
32. Extremadura aka Nachos Banana Route  7  BB  Tom Atle Bordevik og Øyvind Wallin Eek  2001  - Opp til samme snufeste som Kalinka
33. Vesteggen  6  Mix  Anders Johansen 1999  - Følge sørvesteggen til snufeste på Mio Caro. Klipper også de to øverste boltene på denne
34. Naturlig  6-  Nat  Anders Johansen og Kjartan Askim og   2000  - Opp sørsiden av steinen uten bruk av BB
35. Mio Caro  6  BB  Kai Fossum 1990
36. Østveggen  4-  BB  Anders Johansen  1999
37. Balansepunktet  6+  BB  Lars Henriksen  1994
38. Anmarsjen  3+  Mix  - Kaminklatring mellom Steinen og Ottoveggen. Sikres på starten av Uavgjort