Mer innledning og generell informasjon

I klatreføreren for Drammen og omegn (fra 1995) finner dere mye nyttig informasjon om klatrefeltene i Drammensområdet og om klatrefeltet på Bera. Punktene under utdyper og understreker denne informasjonen. Både klatreføreren og disse punktene er i tråd med det som er vanlig skikk og bruk i klatrenorge, så det meste er nok kjent for de fleste. Da det innimellom skjer ting i strid med dette kan det være greit med en repetisjon for de erfarne og en introduksjon for de mindre erfarne:

Der det er ført opp flere førstebestigere (flere som har jobbet fram ruta og gått den første gang) er den som har hovedansvaret for ruta ført opp først.

Det forutsettes at brukerne av denne føreren har de forutsetninger som kreves for sikker klatring, eller at de er sammen med kyndige taulagskamerater. Her kan det også være på sin plass å sitere den siste Innerdalsføreren: "All fare er subjektiv. Begrepet objektiv fare tjener kun til å sløve vurderingsevnen. Var du på feil sted til feil tid var det din feilvurdering eller kalkulerte risiko og ikke vilkårlig tilfelle av objektiv fare."