Langveggen vest

89. Promenaden  6+  Mix  Keith Robson  1980  - Første 5 m felles med Micro, så ut til h rundt hjørnet og opp dieder
105. Brura  8/8+  BB  Michael Grasdalsmoen  2001
90. Utstegsdiederet  5-  Nat  - Starter et godt stykke oppe i veggen
91. "?"  7(?)  prosjekt
92. "Jammerisset"  7(?)  Mix  prosjekt
108. Natterangel  A3  Mix  Jørn P. Wikerholmen og Erik Sjo  2001  - Ruta går rett til høyre for "Jammerisset" , med felles innsteg
93. Rute til Unge Eriksen  5  Mix  1990  Lars Eriksen  1991  - Går ikke helt opp