Langveggen øst

107. "?"  prosjekt
94. Guds Stålbeslåtte Bibel  7+  BB  Ola Semb  1991  - Går ikke helt opp
106. Pilla Steroider  7/7+  Mix  Michael Helgestad  2001 - Går ikke helt opp
95. Bange Anelser  6  Nat  Tom Atle Bordevik  2001
96. granholt.no  6-  BB  Anders Johansen og Tom Atle Bordevik  2001
104. pusher.com  7  BB  Tom Atle Bordevik  2001
97. G-strengen  A2 Mix  Jørn P. Wikerholmen og Tore Fonn  1999  - Opp gjennom stort overheng til v for Korak (også et fri-prosjek)
98. Korak  7-  Mix  Anders Johansen og Kjartan Askim  2000  - Rett til venstre for Lett på Tå og felles slutt med denne
99. Lett på Tå  7  Mix  Tor Erik Larsen  1991  - Starter til v for første bolt
100. Jukan  7-  Mix  Keith Robson  1981  - Førstebestigning ble gått med naturlige sikringsmidler
101. Tarzan  6-  Nat  Håkon Staver  1980  - Fordel med store hexer og kamkiler