RETNINGSLINJER FOR KLATRING PÅ HAMREFJELL

Sted: Fra Drammen til Vestfossen, ca. 7 km. videre mot Eikern (Eidsfoss). Når du ser den høye klippen på venstre side, og camping på høyre, tar du av opp til venstre på grusvei. Skilt Hamre(fjell). Følg veien rett opp 1,5 km over ferist og rundt sving. Nå ser du klippen !

Bom: Husk å betale bomavgift, for tiden 10 kroner.

Parkering: Under klippen finnes 3 parkeringslommer. To av dem ligger der du får øye på klippen. Den neste ligger 50 meter lenger opp. Sørg for å stå langt ut fra veien. Grunneier tar ut skog, og skogmaskiner er stooooore… (Se oversiktsskisse)

Anmarsj: 3 min. opp sti. Dette er akseptabelt for den mest innrøyka cragrotte. (Se oversiktsskisse)

Klippen: Sør-sørvestvendt klippe, vegghøyde 15-60 meter. Fjellet er kompakt granitt (type eikeritt), med få naturlige linjer. Granitten er noe sprø og grov, slik man opplever på Lahell. Sliter en del på fingre og sko.

Sesong: Fra tidlig på våren til ut september. PS! Ikke lov under elgjakta i oktober.

Grunneiere: DKK har fått tillatelse av begge aktuelle grunneiere til å drive klatreaktivitet i år 2002. Vi har fått lov til å bruke bolter som sikringsmiddel. Avtalen skal evalueres til høsten, og evt. forlenges dersom grunneier er fornøyd.

Vegetasjon: Det vokser barlindskog i området. Dette er et totalfredet bartre, som kan bli opptil 5-6000 år gammelt, i følge sikre kilder. Dette treet kan lett forveksles med einer, for ukyndige som blant annet meg selv. Barlinden har myke nåler i motsetning til einer. Under den sorte pilaren er det 3 små barlinder som vokser frem. Det ligger steiner rundt dem, slik at du ikke skal tråkke på dem. Barlind har svært dårlig tilvekst.

Naturreservat: På toppen av klippen og langt til høyre ligger Hamrefjell naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare en klassisk lokalitet med kontaktmetamorfe bergarter og mineraler, der særlig mineralet vesuvian er godt utviklet. Dette betyr at alle inngrep i grunnen her er forbudt, for eksempel opptenning av bål, risse inn i fjellet eller bolting. Det må presiseres at dette reservatet ligger utenfor "vårt" klatreområde.

Sporløs ferdsel: Ta med deg alt søppel hjem. Rydd eventuelt opp etter andre. Det er ikke hyggelig å finne sjokoladepapir, flasker eller røyksneiper etter andre. Blir dette ikke overholdt, kan det hende grunneier stenger feltet.

Prosjekter: Disse er merket litt forskjellig. Tannbørste i nederste bolt, nederste bolt mangler henger eller tannbørste i riss. Kun toppanker er ofte prosjekt. Respekter dette og la være å lede ruta!

Graderinger: Gi gjerne tilbakemeldinger angående graderinger, spesielt nå som feltet er nytt. Da slipper vi slike kombi(safe) graderinger. Graderingene er satt ut fra at du leder ruta, og går den on-sight. Dette er et sportsklatrefelt, med tanke på on-sight vennlig klatring. Har du trent på ruta, -eller topptauer den, blir den lettere!!

Prosjekter: Vi som har jobbet en del med nyruter her ute, har kommet med følgende forslag. Du kan ha et prosjekt pr. felt, og det skal merkes med tannbørste. Dette prosjektet kan du ha i et år. Deretter skal det åpnes for andre. Du kan i tillegg ha en rute som du jobber på. Dette er for å unngå at det blir sagt muntlig at den og den linja vil jeg ha osv. Dette blir veldig uoversiktlig, og tror at rutelagingen stopper opp. Her må vi være flinke til å passe på hverandre, så skal dette gå greit. Når det gjelder delen på Hamrefjell som går langs bakken ,anmodes det at rutene blir boltet og ledet så raskt som mulig , for å ha mer å klatre på.

Håper dere får noen flotte klatreopplevelser her ute!

Drammen Klatreklubb

Kontaktpersoner: